Αρχική | Σύνδεσμοι | Χάρτης του site | Επικοινωνία | Διαύγεια
 
Ελληνική Αστυνομία Τύπος και Μ.Μ.Ε. Οδηγός του Πολίτη Στατιστικά Στοιχεία Πεσόντες στο καθήκον Αστυνομικοί Αστυνομική Ακαδημία Κοινωνικές δράσεις Περιοδικό "Αστυνομική Ανασκόπηση" Υλικό Αρχείου

Προκηρύξεις 2012

28-12-2012: Αναβολή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια είκοσι πέντε (25) οχημάτων ειδικής χρήσης (υπ’ αριθ. 35/2012 προκήρυξη)
21-12-2012: Διευκρίνιση επί τεχνικών προδιαγραφών που αφορά την από 19-11-2012 προκήρυξη για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
21-12-2012: Διευκρινίσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 7/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια (1243) ασύρματων πομποδεκτών
15-12-2012: Διευκρινίσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 7/2012 Προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια (1243) Ασύρματων πομποδεκτών
13-12-2012: Διευκρίνηση της υπ' αριθ. 34/2012 προκήρυξης για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δικαιολογητικών και διαβατηρίων από και προς τις Υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των διαβατηρίων
07-12-2012: Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 8/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) ειδικών οχημάτων τύπου VAN
07-12-2012: Διευκρινίσεις επί τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 7/2012 Προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια (1243) Ασύρματων πομποδεκτών
07-12-2012: Προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια τεσσάρων (4) τεμαχίων βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων
06-12-2012: Μετάθεση ημερομηνίας της υπ' αριθμ. 8/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) ειδικών οχημάτων τύπου VAN
05-12-2012: Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 8/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) ειδικών οχημάτων τύπου VAN
03-12-2012: Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 8/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) ειδικών οχημάτων τύπου VAN
01-12-2012:Δημόσια Διαβούλευση τεχνικών προδιαγραφών ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος συλλογής & διαχείρισης δεδομένων τροχαίων ατυχημάτων & επιβολής ποινών σε θέματα οδικής κυκλοφορίας μέσω φορητών συσκευών καθώς και ραντάρ καταγραφής παραβάσεων
30-11-2012: Έγκριση απασχόλησης Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και Μεταφραστών - Διερμηνέων, με σύμβαση μίσθωσης έργου στην ΕΛ.ΑΣ.
23-11-2012: Τοποθετήσεις ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και μεταφραστών - διερμηνέων σε Αστυνομικές Διευθύνσεις, με σύμβαση μίσθωσης έργου
23-11-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς δικαιολογητικών και διαβατηρίων από και προς τις Υπηρεσίες υποδοχής των δικαιολογητικών και έκδοσης των διαβατηρίων
23-11-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια (1243) πομποδεκτών
22-11-2012: Διευκρινήσεις επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 8/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια τριών (3) ειδικών οχημάτων τύπου VAN
21-11-2012: Παροχή διευκρινίσεων επί των τεχνικών προδιαγραφών της υπ' αριθμ. 13/2012 προκήρυξης διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ραντάρ
19-11-2012: Προκήρυξη για διενέργεια ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων κτιρίων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής και των συστεγαζόμενων με αυτά υπηρεσιών
19-11-2012: Διακήρυξη που αφορά την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας
15-11-2012: Κλήση Ψυχολόγων, Κοινωνικών Λειτουργών και Μεταφραστών-Διερμηνέων, για υπογραφή σύμβασης μίσθωσης έργου για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αλλοδαπών
13-11-2012: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ' αριθ. 29/2012 προκήρυξης που αφορά την προμήθεια λεωφορείων μεταφοράς προσωπικού
12-11-2012: Παροχή διευκρίνησης τεχνικών προδιαγραφών του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια συσκευών ραντάρ
09-11-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια είκοσι πέντε (25) οχημάτων μεταφοράς αστυνομικών σκύλων
05-11-2012: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την προκήρυξη για την προμήθεια εξήντα επτά (67) οχημάτων διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων
02-11-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια περιπολικών σκαφών αστυνομίας
01-11-2012: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 12/2012 προκήρυξη Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την προμήθεια (67) αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης
01-11-2012: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ΄ αριθμ. 9/2012 προκήρυξη Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την προμήθεια (206) αστυνομικών αυτοκινήτων
30-10-2012: Κλήση προς συνέντευξη Μεταφραστών-Διερμηνέων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αλλοδαπών
26-10-2012: Μετάθεση ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών
26-10-2012: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ αριθμ. 12/2012 προκήρυξηΑρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την προμήθεια (67) αυτοκινήτωνοχημάτων ειδικής χρήσης
26-10-2012: Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την υπ’ αριθμ. 30/2012 προκήρυξη του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, για την προμήθεια ενός (1) ελικοπτέρου, με μονομερές δικαίωμα προαιρέσεως της Υπηρεσίας για την προμήθεια ενός (1)επιπλέον Ε/Π
25-10-2012: Κλήση προς συνέντευξη υποψηφίων Κοινωνικών Λειτουργών για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
23-10-2012: Ανακοίνωση ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού της υπ' άριθ. 15/2012 προκήρυξης, που αφορά στη προμήθεια 2 Οχημάτων Ειδικής Χρήσης (Οχήματα τύπου VAN με μεταφερόμενο σύστημα απεεικόνισης X-Ray)
23-10-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας που αφορά παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ΄ Προστασίας του Πολίτη, του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. και των κτιρίων της Αστυνομικής Ακαδημίας
22-10-2012: Κλήση προς συνέντευξη υποψηφίων Ψυχολόγων για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Αλλοδαπών
22-10-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας που αφορά την προμήθεια αυτοκινήτων τύπου τζίπ
22-10-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας που αφορά την προμήθεια ειδικών οχημάτων(τύπου VAN εξοπλισμένα με ραντάρ, θερμική κάμερα, αποστασιόμετρο, τηλεσκοπικό ιστό, σύστημα επικοινωνιών και μεταφοράς δεδομένων)
19-10-2012: Διευκρίνηση σχετικά με τον όρο υπολογισμού του τόκου προκαταβολής στο διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια συσκευών ραντάρ
15-10-2012: Διευκρίνηση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια διακοσίων έξι (206) αστυνομικών αυτοκινήτων
15-10-2012: Διευκρίνηση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης για την προμήθεια εξήντα επτά (67) οχημάτων διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων
10-10-2012: Προκήρυξη θέσεων για τον διορισμό διδακτικού προσωπικού στη Σχολή Αστυφυλάκων Διδυμοτείχου της Ελληνικής Αστυνομίας για το εκπαιδευτικό έτος 2012-2013
10-10-2012: Αναβολή της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών
09-10-2012: Παροχή διευκρίνησης σχετικά με την υπ' αριθ. 26/2012 προκήρυξη που αφορά την προμήθεια 4 βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων
09-10-2012: Παροχή διευκρίνησης σχετικά με την υπ' αριθ. 28/2012 προκήρυξη που αφορά την προμήθεια 20 τεμαχίων καμερών ασφαλείας - θερμικής απεικόνισης
08-10-2012: Ανακοίνωση πρόσληψης 25 ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου διάρκειας 8 μηνών για τις ανάγκες λειτουργίας της Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας
08-10-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια συσκευών ραντάρ
08-10-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια μοτοσυκλετών (δικύκλων, υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού)
08-10-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Συσκευών Ανίχνευσης (Αλκοολόμετρα)
05-10-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια διακοσίων έξι (206) αστυνομικών αυτοκινήτων
01-10-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια αστυνομικών σκύλων περιπολίας
28-09-2012: Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με 233 συνολικά άτομα, διαρκείας έως την 30-06-2013, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αλλοδαπών του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας
28-09-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια 67 αυτοκινήτων διερεύνησης τροχαίων ατυχημάτων
28-09-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια επτά (7) τεμαχίων λεωφορείων και πούλμαν
25-09-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις κτιριακές εγκαταστάσεις στέγασης των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δ/νσης Αστυνομίας Αθηνών
21-09-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά ελικοπτέρου
19-09-2012: Διευκρίνηση για την προκήρυξη προμήθειας είκοσι καμερών ασφαλείας
14-09-2012: Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια δύο (2) αυτοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης (VAN με μεταφερόμενο σύστημα απεικόνισης X-Ray)
10-09-2012: Διακήρυξη για επαναληπτικό Διαγωνισμό ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια οπτικοακουστικού εξοπλισμού (Ασύρματο Συνεδριακό - Μεταφραστικό Κέντρο)
07-09-2012: Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 150 αυτοκινήτων τύπου ΤΖΙΠ
04-09-2012: Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια 150 αυτοκινήτων τύπου ΤΖΙΠ και τροποποίηση των όρων αυτού
01-09-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας με τη χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς κρατουμένων
30-08-2012: Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας και Υγειονομικής εξέτασης επιτυχόντων – επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων για πρόσληψη ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων
28-08-2012: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων υποψηφίων της κατηγορίας «Τέκνα Ελλήνων του Εξωτερικού» για τις Αστυνομικές Σχολές έτους 2012
27-08-2012:Πρόγραμμα Ψυχοτεχνικής δοκιμασίας και Υγειονομικής εξέτασης επιτυχόντων – επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων για πρόσληψη ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων
27-08-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδιακασίας για την προμήθεια καμερών ασφαλείας (κάμερες θερμικής απεικόνισης)
27-08-2012: Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την κοπή - ραφή στολών εξόδου και υπηρεσίας (χειμερινή-θερινή) των Δοκίμων Υπαστυνόμων και Αστυφυλάκων, εκπαιδευτικού έτους 2012 - 2013
24-08-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας που αφορά την προμήθεια τεσσάρων (4) βυτιοφόρων μεταφοράς καυσίμων
24-08-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών μη προγραμματισμένων αεροπορικών μεταφορών
16-08-2012:Απόφαση μετάθεσης ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας, για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς κρατουμένων
06-08-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια αυτοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης
23-07-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια "Αυτοκινήτων τύπου Τζιπ"
18-07-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια αστυνομικών σκύλων περιπολίας
13-07-2012:Προκήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για το διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, για την προμήθεια οχημάτων μεταφοράς φορτίων
13-07-2012:Προκήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για το διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας, για την προμήθεια Συσκευών Ανίχνευσης Πλαστών Ταξιδιωτικών Εγγράφων
10-07-2012: Πρόγραμμα προκαταρκτικών εξετάσεων ιδιωτών υποψηφίων για τις Αστυνομικές Σχολές
22-06-2012: Πρόγραμμα ψυχοτεχνικής δοκιμασίας και υγειονομικής εξέτασης επιτυχότων - επιλαχόντων ιδιωτών υποψηφίων για πρόσληψη ως Αξιωματικοί Ειδικών Καθηκόντων
20-06-2012: Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Γενικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
30-05-2012:Προκήρυξη προαγωγικών εξετάσεων για την προαγωγή αστυφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αρχιφυλάκων που κατέχουν οργανική θέση αστυφύλακα, στο βαθμό του αρχιφύλακα γενικών καθηκόντων, για κάλυψη υφιστάμενων κενών οργανικών θέσεων, έτους 2012
26-05-2012: Επαναληπτικός ανοικτός διαγωνισμού για την προμήθεια συσκευών ανίχνευσης πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων υψηλής πιστότητας
    1 2    


Αποτελέσματα 1 - 80 από 120